Продата непокретна имовина предузећа ХК Вискоза АД – ДОО „СВИЛА" у стечају, Лозница

10. јун. 2015.

Дана 10.06.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника ХК Вискоза АД - ДОО „СВИЛА“ у стечају, Лозница, методом непосредне погодбе где  је продата следећа имовина: 

Имовина

Процењена вредност (дин)


Продајна цена

(дин)


      Купац

-Породична стамбена зграда - Зграда развоја, на кп 9529/32 КО Лозница

-Идеални део од 7913/31738 на кп 9529/67 КО Лозница, укупне површине 03.06.88ха

31.981.850


10.500.000


Стојан Ранковић, из

Лознице


Имајући у виду да је понуда испод 50% од процењене вредности имовине, Одбор поверилаца је дао сагласност на исту


Стечај

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ВИСКОЗА АД - ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СВИЛЕ СВИЛА ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња вештачких влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива