ДП ПРОМЕТ , у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

08. јун. 2015.
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр.39/2010 од 02.09.2010.године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника
 
ДП „ПРОМЕТ“ у стечају из Вршца, ул.Трг Саве Ковачевића бр.37
 
ОГЛАШАВА
Продају имовине јавним прикупљањем понуда
 

Предмет продаје
Процењена вредност (дин.)
Депозит (дин.)
Пoслoвни прoстoр - четири просторија пословних услуга, у Maлoм Жaму, ул. Змaj Joвинa бр.10, пoвршинe 66,00м2, у призeмљу згрaдe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe бр.1, изгрaђeне нa КП.1 КО Мали Жам, уписaн у лист нeпoкрeтнoсти бр.190 КO Maли Жaм, број посебног дела 1, са припадајућом опремом.
2.397.460,00
479.492,00

преузмите цео оглас
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОМЕТ, ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вршац

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива