Д.П. МОНТЕР ТЕРМОМОНТ , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника јавним надметањем

05. јун. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу 3.Ст.464/2011 од 07.10.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


Д.П. ''МОНТЕР ТЕРМОМОНТ"-у стечају из Ниша

Шумадијска број 4


ОГЛАШАВА

Продају имовине стечајног дужника јавним надметањем

 

 

Предмет продаје (имовинска целина)

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

Имовинска целина III: ''Стан у Улици Божидарчевој број 32/11Б у Нишу'', који чини:

·        Двособан стан број 11(Б), који се налази на трећем спрату стамбене зграде за колективно становање у Нишу, у Улици Божидарчевој бр. 32/11, ламела А, на КП 4957/2 (стари премер 5108/21), КО Ниш Бубањ, који стан је уписан у лист непокретности бр. 5169 КО Ниш Бубањ, В ЛИСТ-2.ДЕО, страна 1, као посебан део број 11/Б, број улаза 32, површине 66 м2, власништво стечајног дужника, друштвена својина 1/1;

2.756.388,00

1.102.556,00

преузмите оглас у целости
Стечај

Друштвено предузеће за извођење термотехничких инсталација МОНТЕР-ТЕРМОМОНТ НИШ - УСТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива