Продат део имовине предузећа ДП „ГАЗЕЛА" у стечају, из Београда

25. мај. 2015.

Дана 25.05.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржано је јавно надметање ради продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника ДП "ГАЗЕЛА" Београд у стечају, ул. Маријане Грегоран бр. 56:

 


Ред.

бр.

Имовин

 

 

Напомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

  1.  

-     Пословни простор бр. 2/ББ, у Београду, улица Маријане Грегоран бр. 56, површине 65,24 м2 у приземљу стамбене зграде за колективно становање бр. 1 (2 Пр+9+Пк) на кат. парцели 1321/1 уписан у лист непокретности бр. 827 КО Палилула као пословни простор за који није утврђена делатност, ванкњижно право својине стечајног дужника, са припадајућим канцеларијским намештајем и опремом,

-   три аутомобила Застава Југо                       темпо 1.1.

Целина 1

 

5.455.954

 

 

5.455.954

 


Игор Катанић
Београд

Стечај

Друштвено предузеће ГАЗЕЛА за обуку возача, услуге у области промета и друге услуге,рент-а-кар,умножавање и фотокопирање са п.о. - СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност школа за возаче

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива