Продат део имовине предузећа ДП „КЛУЗ ТРГОВАЧКА МРЕЖА" у стечају, из Београда

25. мај. 2015.

Дана 25.05.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника, јавним прикупљањем понуда:

 

1. ДП „КЛУЗ ТРГОВАЧКА МРЕЖА“ у стечају, Београд, ул. Мите Ружића бр. 8 где је продата следећа имовина:


Ред.

бр.

 

Имовина

 

Напомена

(пакет из огласа)

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

1

- Пословни простор површине 1081 м2 који се налази на првом спрату зграде у Београду, у ул. Мите Ружића бр. 8, у оквиру зграде текстилне индустије бр. 2 - управна зграда са рестораном, на кат. парцели бр. 4837/3 уписаној у лист непокретности 2425 КО Звездара (у делу и на кат. парцели 4836/2) уз забележбу да је објекат изграђен без грађевинске дозволе (ванкњижно право својине) и

- Покретна имовина (канцеларијска опрема) која је ближе описана у продајној документацији.

1

78.317.501

39.200.000

ДОО „НАША САМОПОСЛУГА“  Београд,

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА МРЕЖА БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива