ОЗЗ Слога, у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

24. мај. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду, посл. број Ст.1304/2012 од  14.11.2012.године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


ОЗЗ „Слога“ у стечају из Змајева, Ул. Маршала Тита бр. 54


ОГЛАШАВА 

 

Продају имовине јавним надметањем

(први пут)

 

 

 

Предмет продаје је непокретна имовина стечајног дужника и то:

 

 

Редни број целине

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 

ЦЕЛИНА БРОЈ 1

 

-         ДОМ КУЛТУРЕ који се налази у Змајеву, Ул. Маршала Тита бр. 54, површине 653 м2 - према упису стамбено пословна зграда, изграђена на кат. парцели бр. 1134/1, уписаној у ЛН бр. 231 К.О. Змајево,  број зграде 1, (пр+1с ), објекат преузет из ЗКЊ, површине 384 м2 у основи, својина друштвена у корист стечајног дужника, обим удела 1/1.


-         Земљиште у грађевинском подручју, кат.парцела бр. 1134/1, уписана у ЛН бр. 231 К.О. Змајево, површине 11а 50м2, својина друштвена у корист стечајног дужника, обим удела 1/1

 

8.311.649,58

3.324.659,83

 

ЦЕЛИНА БРОЈ 2

 

ЛОКАЛ У ОМЛАДИНСКОМ ДОМУ, нето површине  98,30 м2, који се налази у Змајеву, Ул. Ивана Милутиновића бр. 58, изграђен на кат. парцели бр. 1664/2, уписан у Лист непокретности бр. 231 К.О. Змајево, према упису стамбено-пословна зграда (Пр) , површине 115 м2, број зграде 1, објекат преузет из земљишне књиге, својина друштвена у корист стечајног дужника, обим удела 1/1;

-         земљиште у грађевинском подручју, катастарска парцела бр 1664/2, површине 264 м2, уписана у Лист непокретности бр. 231 К.О. Змајево, својина друштвена у корист стечајног дужника, обим удела 1/1, 


1.476.931,08

590.772,43

 

ЦЕЛИНА БРОЈ 3

 

ОМЛАДИНСКИ ДОМ, нето површине 304.80 м2, који се налази у Змајеву, Ул. Ивана Милутиновића бр. 58, изграђен на кат. парцели 1664/1, уписан у Лист непокретности бр. 231 К.О. Змајево, према упису стамбено-пословна зграда (Пр) , површине 359 м2, број зграде 1, објекат преузет из земљишне књиге, својина друштвена у корист стечајног дужника, обим удела 1/1;


-Земљиште у грађевинском подручју, катастарска парцела бр 1664/1, површине 359 м2, уписана у Лист непокретности бр 231 К.О. Змајево, својина друштвена у корист стечајног дужника, обим удела 1/1

 

 

3.611.028,61

1.444.411,44

преузмите оглас у целости
Стечај

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СЛОГА ЗМАЈЕВО

Локација:

Змајево

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива