ППТ ФАБРИКА УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА АД, у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

15. мај. 2015.

На основу решења Привредног суда у Краљеву Ст.бр. 763/2010 од 07.02.2011. године и Решења о банкротству од 17.05.2011. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/09) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


«ППТ ФАБРИКА УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА» АД- у стечају,

из Бруса, ул. 8. марта бб

 

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним надметањем

 

 


Предмет продаје као јединствена целина

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 

Зграда трговине-Продавница ФУД,  која се налази у улици Братиславе Петровић, изграђена на КП 944 КО Брус. Продавница је уписана у лист непокретности бр. 1087 КО Брус, број зграде 1, уписане површине 98 м2, правни статус објекта - објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи, врста права - држалац, облик својине друштвена,  носилац права стечајни дужник.


Зграда угоститељства-Спортски Бифе, која се налази у улици Братиславе Петровић, изграђена на КП 944 КО Брус. Зграда угоститељства  је уписана у лист непокретности бр. 1087 КО Брус, број зграде 2, уписане површине 35 м2, правни статус објекта - објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права - држалац, облик својине друштвена,  носилац права стечајни дужник.

 

Кат. парцела бр. 772/1 укупне површине 00.00.50ха, уписана у лист непокретности бр. 152 К.О. Мала Грабовница, врста земљишта - остало земљиште, врста права - држалац, облик својине друштвена, носилац права - стечајни дужник.


Кат. парцела бр. 837/2 укупне површине 00.05.29ха, уписана у лист непокретности бр. 412 К.О. Велика Грабовница, врста земљишта - пољопривредно земљиште, врста права - својина, облик својине друштвена, носилац права - стечајни дужник.

 


2.895.444,44

1.158.177,78

преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће за производњу уређаја и делова ППТ ФУД-фабрика уређаја и делова АД Брус

Локација:

Брус

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива