Продата имовина стечајног дужника Електроиндустрија "Рул" из Лесковца

12. мај. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја целокупне непокретне и покретне имовине стечајног дужника ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА „РУЛ“ У СТЕЧАЈУ, Лесковац, Моравска бб, методом јавног надметања.


РЕЗУЛТАТ:

 

Предузеће
Напомена
(целина из огласа)
Почетна цена (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА „РУЛ“ У СТЕЧАЈУ, Лесковац, Моравска бб
- Непокретна имовина:
Објекти које се налазе у Лесковцу, Моравска бб, постојеће на к.п. бр. 2105, уписане у лист непокретности бр. 137 КО Лесковац
 
- Покретна имовина:
1. Машине и опрема
2.Сировине, амбалажа, резервни делови и готови производи

29.695.463,50
29.695.463,50
NBA Commerce doo, Београд

Стечај

AД EЛЕКТРОИНДУСТРИЈА РУЛ, ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња опреме за осветљење

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива