Исправка огласа о продаји имовине стечајног дужника ДП ГАЗЕЛА , у стечају

29. апр. 2015.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
о продаји имовине
стечајног дужника

ДП "ГАЗЕЛА" Београд у стечају, ул. Маријане Грегоран бр. 56


У огласу о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања ДП "ГАЗЕЛА" Београд у стечају, ул. Маријане Грегоран бр. 56, који је објављен дана 25.04.2015. године у дневним листовима ''Политика'' и ''Данас'' врши се исправка у тачки 2. у погледу датума истека рока за уплату депозита који истиче закључно са 18.05.2015. године (уместо 18.03.2015. год.), као и у погледу датума рока за доставу банкарске гаранције која се мора доставити закључно са 18.05.2015. године (уместо 09.03.2015. године).


У преосталом делу оглас објављен 25.04.2015. године остаје неизмењен.

Стечај

Друштвено предузеће ГАЗЕЛА за обуку возача, услуге у области промета и друге услуге,рент-а-кар,умножавање и фотокопирање са п.о. - СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност школа за возаче

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива