Продата покретна и непокретна имовина предузећа „ИКОМ" а.д. у стечају, из Суботице

24. апр. 2015.


Дана 23.04.2015. године, у просторијама Привредног суд у Суботици, одржана је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника "ИКОМ" а.д. у стечају из Суботице, јавним прикупљањем понуда.


Пристигла је једна понуда која је нижа од 50% процењене вредности и истa je прослеђенa Одбору поверилаца стечајног дужника на изјашњење.


Одбор поверилаца је дао сагласност за прихватање цене испод 50% од процењене вредности предмета продаје:


Предузеће

ПРЕДМЕТ

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ (дин.)

Продајна цена           (дин.)

КУПАЦ

"ИКОМ" а.д. у стечају из Суботице, ул. Јована Микића бр. 56

Непокретна имовина стечајног дужника:

-            производни погон са

магацином одељење штампе и продавницом у улици Јована Цвијића,

-            управна зграда, у улици

Јована Цвијића,

-            производна хала 2, у улици Јована Цвијића,

-            помоћни објекат у улици Јована Цвијића.

Покретна имовина стечајног дужника:

-            Машине за штампање 2 комада,

-            Машина за премотавање и  клипсерица,

-            Машина за одмашћивање и машина за лепљење кеса,

-            Боје за штампу.

80.847.234

16.200.000

ELEMENTAдоо, Суботица, ул. Јована Микића бр. 56

 

Стечај

ИКОМ АД Индустријско конфекционирање омотача СУБОТИЦА - УСТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња осталих предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива