ДП "КЛУЗ ТРГОВАЧКА МРЕЖА", у стечају оглашава продају имовине методом јавног прикупљања понуда

24. апр. 2015.

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Београду 4. Ст. бр. 372/2011 од 22.11.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


ДП "КЛУЗ ТРГОВАЧКА МРЕЖА" Београд у стечају, ул. Мите Ружића бр. 8


О Г Л А Ш А В А

продају имовине методом јавног прикупљања понуда


Предмет продаје је једна целина покретне и непокретне имовина стечајног дужника коју чини:

Предмет продаје

Процењена вредност (дин.)

Депозит

(дин.)

- Пословни простор површине 1081 м2 који се налази на првом спрату зграде у Београду, у ул. Мите Ружића бр. 8, у оквиру зграде текстилне индустије бр. 2 - управна зграда са рестораном, на кат. парцели бр. 4837/3 уписаној у лист непокретности 2425 КО Звездара (у делу и на кат. парцели 4836/2) уз забележбу да је објекат изграђен без грађевинске дозволе (ванкњижно право својине) и

- Покретна имовина (канцеларијска опрема) која је ближе описана у продајној документацији.

78.317.501,00

15.663.500,20


Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА МРЕЖА БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива