Продата покретна имовина предузећа „ЛЕСКОДРВО" АД ЛЕСКОВАЦ у стечају, из Лесковца

17. апр. 2015.


Дана 16.04.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја  покретне имовине стечајног  дужника „ЛЕСКОДРВО“ АД ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ, ул. Виљема Пушмана бр.1, Лесковац, методом јавног надметања, где је продата следећа покретна имовина:

 


Ред.

бр.

 

Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин.)

Продајна цена

(дин)

      Купац

1.      

 

Производна опрема за намештај и предмете од дрвета (некомплетна), са инвентаром, на локацији у ул. Виљема Пушмана бр. 1 Лесковац, по спецификацији из продајне документације (најважнија имовина: хидраулична вишеетажна преса, носач лепка, хоризонтални транспортер, шлајферица - глазирка, бансек столарски мањи, бансек столарски већи, дихт, једнолисни циркулар, вишелисни циркулар, дволисни циркулар, канцеларијски намештај, итд.)

Покретна имовина као целина

886.275

886.275


" DOO TOP HOME“ КРАЉЕВО

 


Стечај

Akcionarsko društvo LESKODRVO Leskovac

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња намештаја за пословне и продајне просторе

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива