Одржана продаја имовине Грађевинског предузећа "Град" у стечају из Косјерића

30. мар. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја три имовинске целине стечајног дужника ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАД“ А.Д. у стечају, Косјерић, методом јавног прикупљања понуда.


За целине 1 и 3, закључно са 23.3.2015. године, није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном прикупљању понуда за куповину имовине стечајног дужника, те се продаја тих целина проглашава неуспешном.


За целину 2 достављена је једна пријава за учешће на јавном прикупљању понуда, понуђача Игора Вуловића, са понудом у износу од 1.506.122,36 динара, која је мања од 50 одсто процењене вредности и  доставиће се на одлучивање Одбору  поверилаца.  

Стечај

Грађевинско друштвено предузеће ГРАД са п.о.

Локација:

Косјерић

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива