Неуспешна продаја имовине ГП „ГРАДИТЕЉ" АД у стечају, из Ивањице

25. мар. 2015.

Дана 06.03.2015. године, у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС, са почетком у 12:15 часова, одржана је продаја имовине стечајног дужника Грађевинско предузеће „ГРАДИТЕЉ“ АД у стечају из Ивањице, методом непосредне погодбе уз прикупљања понуда, по огласу о продаји објављеном дана 10.02.2015. године.


Резиме продаје:


Целина
Опис имовине
Процењена
вредност
имовине
(динара)
Остварена продајна цена
(динара)
         Купац
1.
Објекти, земљиште и део опреме на лок. КП 437 КО Шуме
231.325.686
40.000.000
НЕУСПЕШНО
2.
ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО марке„СДЦ“, тип СДЦТЛ45Б3
1.280.000
95.000
НЕУСПЕШНО
3.
ПУМПА ЗА БЕТОН ЦС-46М „CARRELATA“
4.500.000
450.000
НЕУСПЕШНО
4.
Машина за сечење плазмом АПW Watherjet 3015, тип Teen king water - ЈЕТТКW - Л 3015, модел ТКW 420-Л3015
7.000.000
2.500.000
НЕУСПЕШНО
5.
Опрема, алат, инвентар и материјал који се налазе на градилишту ватрогасног дома у Зајечару
6.700.000
670.000
НЕУСПЕШНО
6.
Контејнер од бетонске конструкције смештен у пословном простору стечајног дужника, у Београду
811.735
-
НЕУСПЕШНО
7.
Специјално радно возило - ровокопач-утоваривач марке „ФОРЕДИЛ“, тип 40.13 ЦЛX ДБС
4.000.000
400.000

НЕУСПЕШНО


За продајне целину 1, 2, 3, 4, 5 и 7 достављене су понуде ниже од 50% од процењене вредности имовине, те се стечајни управник обратиo Одбору поверилаца ради доношења коначне одлуке о прихватању ових понуда. Имајући у виду Одлуку Одбора поверилаца, којом понуде нису прихваћене, продаја је проглашена НЕУСПЕШНОМ.


За продајну целину број 6, закључно са 06.03.2015. године, није пристигла ниједна понуда у назначеном року и у писаној форми, те је продаја проглашена НЕУСПЕШНОМ.


ГРАДИТЕЉ АД  ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋАГРАДИТЕЉ АД ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ивањица

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива