Неуспела продаја дела имовине стечајног дужника "Драча" у стечају из Гуче

23. мар. 2015.

У организацији стечајног управника Агенције за приватизацију одржана је продаја имовине стечајног дужника Акционарскo друштво „ДРАЧА“ трговина на велико и мало у стечају, Гуча методом јавног прикупљања писаних понуда, по огласу о продаји објављеном дана 21.02.2015. године.


Резиме продаје:


Целина
Опис имовине
Процењена
вредност
имовине
(динара)
Остварена продајна цена
(динара)
Купац
1.
ПРОДАВНИЦА
„ЖИВИЦА“
1.687.800,00
/
НЕУСПЕШНО
2.
ПРОДАВНИЦА „МАРКОВИЦА“
2.244.600,00
/
НЕУСПЕШНО
3.
ПРОДАВНИЦА „НЕГРИШОРИ“
1.966.200,00
/
НЕУСПЕШНО
4.
ПРОДАВНИЦА
„ДУБАЦ“
2.131.500,00
/
НЕУСПЕШНО
5.
ПРОДАВНИЦА „ДРАГАЧИЦА“
1.687.800,00
340.000,00
ПОНУДА НИЖА ОД 50% ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ
6.
Магацински и канцеларијски простор са припадајућом опремом на локацији Ул. Проте Гучанина, Гуча
17.557.760,00
/
НЕУСПЕШНО

За продајну целину бр. 5 достављена је понуда нижа од 50 одсто од процењене вредности имовине, па ће се стечајни управник обратити Одбору поверилаца ради доношења коначне одлуке о прихватању ове понуде.


Стечај

АД ДРАЧА трговина на велико и мало ГУЧА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гуча

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива