Неуспешна седма продаја покретне и непокретне имовине ЗЗ „ЛУНОВО СЕЛО" у стечају, из Велике Дренове

17. мар. 2015.

Дана 17.03.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је седма продаја покретне и непокретне имовине, груписане у једну имовинску целину, стечајног дужника Земљорадничке задруге "ЛУНОВО СЕЛО" у стечају из Велике Дренове, методом јавног надметања.


Имајући у виду да није уплаћен ниједан депозит, нити је достављена банкарска гаранција за учешће на јавном надметању, а у складу са роковима из Огласа, продаја је проглашена неуспешном.

Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЛУНОВО СЕЛО

Локација:

Велика Дренова

Делатност:

Гајење садног материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива