Продат део имовине стечајног дужника "Уметност" из Бачке Тополе

12. мар. 2015.

Дана 09.02.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног  дужника ИН "УМЕТНОСТ" АД  у стечају из Бачке Тополе, методом јавног прикупљања писмених понуда:


Имовина
Процењена ликвидациона вредност (дин)
Понуђена цена
Понуђач
Статус
Целина 2, према објављеном Огласу
21.835.818,00
3.612.000,00
ECO FENIX B TEAM ДOO Суботица
Проглашен купац

У складу са „Националним стандардом о начину и поступку уновчавања  имовине стечајног дужника - Национални стандард бр. 5“ стечајни управник је дужан да, ако највиша достављена понуда износи мање од 50% процењене вредности, пре прихватања такве понуде затражи сагласност Oдбора поверилаца.


Дана 12.03.2015. године Одбор поверилаца је дao сагласност на прихватање пристигле понуде за целину бр. 2, те је Комисија прогласила продају успелом.

Стечај

Друштвено предузеће индустрија намештаја УМЕТНОСТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Производња кухињског намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива