Неуспешна продаја имовине стечајног дужника "Нови дом столарија" из Дебељаче

12. мар. 2015.  

У организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај одржана је продаја имовине стечајног дужника ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА - У СТЕЧАЈУ, Дебељача, методом јавног прикупљања писаних понуда.


РЕЗИМЕ:


Редни број
ПРЕДМЕТ
ПРОЦЕНА
ЦЕНА
КУПАЦ

1
Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира- ПРОИЗВОДНА ХАЛА, у Дебељачи, ул. Светозара Марковића, Пр, површине  4860 м2, изграђен на кат.парц 1939/2, уписан у лист непокретности бр.2658, КО Дебељача као зграда бр.1

Објекат је власништво стечајног дужника.

 

42.175.000,00
/
НЕУСПЕЛА


Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ ДЕБЕЉАЧА НОВИ ДОМ-СТОЛАРИЈА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Дебељача

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива