Неуспешна продаја имовине предузећа "Солид" у стечају из Сокобање

12. мар. 2015.

Продаја непокретне имовине стечајног  дужника Акционарско друштво за грађевинарство, трговину и угоститељство „СОЛИД“ у стечају из Сокобање, методом Јавног надметања, проглашена је неуспешном, пошто није било заинтересованих купаца.

           


Имовина
Напомена
(целина из огласа)
Почетна цена  (дин)
Продајна  цена
(дин)
      Понуђач
- Пословни простор - три просторијe грађевинарства,  површинe 54 м2, које се налазе у приземљу стамбено - пословне зграде (зграда бр.1) у Сокобањи,  Немањина 7, постојећа на кат. парц. бр. 5786 КО Сокобања,  уписана у лист непокретности 5618 КО Сокобања, 
- Залихе водоводног материјала и
-Путнички аутомобил “ Ascona 1,6 L“ , марке „Opel“,  година производње: 1987, регистарских ознака ЗА 461-65, неиспитан, нерегистрован
Имовина као целина
2.862.747,00
/
/

Стечај

АД за грађевинарство, трговину и угоститељство СОЛИД СОКОБАЊА -У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сокобања

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива