АЛФА ПРОТЕИН А.Д. , у стечају објављује позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности имовине и процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права

13. мар. 2015.

 На основу члана 17 и члана 112 Закона о стечајном поступкукао и поглавља III и VIII  Националног стандарда  о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника- Национални стандард број 5, Агенција за приватизацију- Центар за стечај, као стечајни управник стечајног дужника:  

 ''АЛФА ПРОТЕИН''А.Д.  у стечају из Вршца                           
                                                                  ОБЈАВЉУЈЕ
                                         ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
                                                                        за
Вршење услуга процене вредности имовине и процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права
 
За потребе утврђивања процењене вредности у поступку продаје проценитељ ће користити следеће методе:
·         процену вредности имовине ликвидационом методом
·         процену вредности правног лица према методама које су у складу са Међународним рачуноводствени стандардима, којима се обезбеђује највећа вредност за повериоце.
 
Проценитељ ће такође :
·         извршити процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника појединачно,
·         утврдити учешће  вредности процењене имовине на којој је конституисано разлучно право, у односу на процену вредности правног лица (изражено у процентима).
 
Oдабир најбољег понуђача ће извршити Одбор поверилаца у роковима прописаним Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника. У случају да одбор поверилаца не донесе одлуку у прописаном року, избор понуђача ће извршити стечајни управник.
 
Заинтересовани понуђачи, односно њихови овлашћени представници, могу добити детаљније информације за израду понуде, као и интегрални текст позива са свим предвиђеним условима на адреси: канцеларија стечајне управе, Булевар Михаила Пупина 10 E / 332, 11070 Нови Београд, телефон: 063-243-238 сваког радног дана од 09:00 до 14:00 часова, или путем e-mail адресе:  drakuligor@beotel.net
 
Понуде за вршење услуга процене могу се предати најкасније 25.03.2015. године до 12:00 часова,  на адресу Агенција за приватизацију, Центар за стечај, Канцеларија 314, Теразије 23, Београд.
 
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ АЛФА ПРОТЕИН ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вршац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива