Продата имовина стечајног дужника "Младост" из Мионице

27. феб. 2015.

Дана 27.02.2015. године, у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС, одржана је продаја имовине стечајног дужника Друштвено предузеће за производњу конфекције „МЛАДОСТ“ Мионица, Топлички пут бр. 8 - у стечају, методом јавног надметања, по огласу о продаји објављеном 26.01.2015. године.


Резиме продаје:


Целина
Опис имовине
Процењена
вредност
имовине
(динара)
Остварена продајна цена
(динара)
Купац

1.

непокретна и покретна имовина стечајног дужника јединствена продајна целина
18.211.900,00
9.300.000,00
Самостална аутопревозничка радња и трговина на велико грађевинским материјалом Момчило Јездић, предузетник, Мионица

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНФЕКЦИЈЕ МЛАДОСТ, МИОНИЦА (ВАРОШИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Мионица

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива