Продат део имовине стечајног дужника "Фадип" из Бечеја

26. феб. 2015.

У организацији Центра за стечај одржана је продаја  имовине стечајног дужника „ФАДИП“ А.Д. у стечају из Бечеја, сврстана у 6 имовинских целина, према огласу о продаји методом јавног надметања


Ред.
бр.
Предузеће

Имовина
Почетна цена (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
  1.  
„ФАДИП“ А.Д.
у стечају
Целина бр.5 из огласа
782.879,00
782.879,00

Светлана Шевић
Продаје за имовинске целине 1, 2, 3, 4, и 6 су проглашене неуспелим пошто нико од заинтересованих купаца није уплатио депозит за учешће у продаји.


ФАДИП АД БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ФАДИП АД ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИНА БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива