ЖУПСКИ УЗОР АД , у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда

27. феб. 2015.

На основу закључка Трговинског суда у Краљево Ст. бр. 15/10 од 15.03.2010. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку (Службени гласник  Републике Србије бр. 84/2004) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 43/2005) и на основу одлуке скупштине поверилаца од 10.10.2013. године и 10.02.2015. године стечајни управник стечајног дужника


КОНФЕКЦИЈА И ГАЛАНТЕРИЈА ЖУПСКИ УЗОР АД У СТЕЧАЈУ

АЛЕКСАНДРОВАЦ, СРЕЋКОВА 12

 

ОГЛАШАВА

продају стечајног дужника као правног лица

јавним прикупљањем понуда


Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице. Најважнију имовину стечајног дужника чине:


·       зграда текстилне индустрије бр. 1 изграђена на кат. пар. 3352/1 КО Александровац површине 126 м2 спратности ПР, уписана у литу непокретности 2012 као објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи, на којој је стечајни дужник уписан као носилац права својине;

·       зграда текстилне индустрије бр. 3 изграђена на кат. пар. 3352/1 КО Александровац површине 63 м2 спратности ПР, уписана у листу непокретности 2012 као објекат изграђен без одобрења за градњу, на којем је стечајни дужник уписан као држалац;

·       зграда текстилне индустрије бр. 4 изграђена на кат. пар. 3352/1 КО Александровац површине 78 м2 приземље, уписан у листу непокретности 2012 као објекат изграђен без одобрења за градњу, на којем је стечајни дужник уписан као држалац;

·       припадајућа опрема и инвентар у свему према спецификацији у прилогу продајне документације.


Процењена вредност износи 5.584.100,00 динара

Депозит за учешће у поступку продаје износи 1.116.820,00 динара

преузмите оглас у целости
Стечај

Конфекција и галантерија ЖУПСКИ УЗОРАД АЛЕКСАНДРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Александровац

Делатност:

Производња радне одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива