Продата имовина стечајног дужника ''РАДНИК'' а.д., Београд у стечају

24. феб. 2015.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

 

Дана 24.02.2015. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај,   на 3. спрату, сала 301, одржана је продаја имовине предузећа „РАДНИК“ АД У СТЕЧАЈУ , ул. Чарлија Чаплина бр.24. Београд методом јавног надметања.

 

РЕЗУЛТАТ:

 

Напомена

(целина из огласа)

Имовина

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

1

1.             Пословни простор у Београду у улици Чарлија Чаплина бр.24, површине 166,86м2, у приземљу и на првом спрату породичне стамбене зграде бр.1, уписане у ЛН бр. 1076 КО Палилула, на катастарској парцели КП 768/1 КО Палилула. Део пословног простора који се налази у приземљу (укупне површине од 10,54м2) а према фактичком стању представља улаз предмета продаје, и чине га степенице и тоалет  у приземљу, уписан је у листу непокретности 1076 КО Палилула, као стан од једне собе, бр.посебног дела 2, својина стечајног дужника. Преостали део пословног простора укупне површине 156,32м2 на првом спрату се састоји од кафе кухиње, ходника и осам канцеларија, није уписан у листу непокретности и на њему стечајни дужник има ванкњижно право својине.

2.             Покретна имовина - инвентар који се састоји од:

Уградни орман 11 ком.,

Столице 9 ком.,

Машина за куцање 2 ком.,

Штампач 1 ком.,

Уградна кухиња 1 ком.,

Сто 6 ком.

13.974.085,90

13.974.085,90

"Фиделис сервис" д.о.о. Нови Сад, Сузана Булат директор


Стечај

Предузеће за грађевинске и занатске радове, унутрашњу и међународну шпедицију РАДНИК ад - у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива