Продато пет предузећа из састава "Војин Поповић" у стечају Нови Пазар

10. феб. 2015.


Дана 26.01.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајних дужника методом јавног прикупљања понуда:


Предузеће
Напомена
(целина из огласа)
Процењена вредност (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
1.     »Војин Поповић - Холдинг» а.д. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1,
2.     »Војин Поповић - Производња и прерада рибе» д.о.о. Нови Пазар у стечају, Пазариште бб,
3.     »Војин Поповић - Производња и прерада меса» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1,
4.     »Војин Поповић - Трговина» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1 и
5.     »Војин Поповић - Домаћа Радиност» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1

Јединствени пакет пет стечајних дужника као правних лица
445.468.126
128.100.000
Конзорцијум који чине „M.N. Petrol Company“ export-import д.о.о. Нови Пазар и Гунај Кенан из Новог Пазара

Закључно са 09.02.2015. године Одбори поверилаца свих пет стечајних дужника су  прихватили понуду Конзорцијума који чине „M.N. Petrol Company“ export-import д.о.о. Нови Пазар и Гунај Кенан из Новог Пазара за куповину стечајних дужника у јединственом пакету правних лица и то:


»Војин Поповић - Холдинг» а.д. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1,

»Војин Поповић - Производња и прерада рибе» д.о.о. Нови Пазар у стечају, Пазариште бб,

»Војин Поповић - Производња и прерада меса» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1,

»Војин Поповић - Трговина» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1 и

»Војин Поповић - Домаћа Радиност» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1.


Стечај

ВОЈИН ПОПОВИЋ - ТРГОВИНА ДОО

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива