НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА , у стечају оглашава продају имовине методом јавног прикупљања понуда

10. феб. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, пословни број  Ст. 525/10 од дана 29.10.2010. год, а у складу са чланoвима 131.132. и 133. Закона о стечају  («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ НОВИ ДОМ СТОЛАРИЈА ДЕБЕЉАЧА-У СТЕЧАЈУ, улица Светозара Марковића број 62, Дебељача


ОГЛАШАВА

 

Продају имовине методом јавног прикупљања понуда

 

 

Предмет продаје

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)


Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира- ПРОИЗВОДНА ХАЛА, у Дебељачи, ул. Светозара Марковића, Пр, површине  4860 м2, изграђен на кат.парц 1939/2, уписан у лист непокретности бр.2658, КО Дебељача као зграда бр.1


Објекат је власништво стечајног дужника.

 

42.175.000,00

8.435.000,00

Целокупна имовина је детаљно описана у продајној документацији.

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.


Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.

преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ ДЕБЕЉАЧА НОВИ ДОМ-СТОЛАРИЈА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Дебељача

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива