СОЛИД , у стечају оглашава другу продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

09. феб. 2015.

На основу Закључка стечајног судије Трговинског суда у Зајечару Ст.20/2009 (Нови број предмета: Ст.25/10) од 22.01.2010. године, у складу са члановима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС” број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО „СОЛИД“ - У СТЕЧАЈУ, СОКОБАЊА, НЕМАЊИНА 7


ОГЛАШАВА

Другу продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина коју чини:

Предмет продаје (једна имовинска целина)

Почетна цена (дин.)

Депозит

(дин.)

А. НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА:

Пословни простор - три просторијe грађевинарства,  укњижене површинe 54 , које се налазе у приземљу стамбено - пословне зграде (зграда бр.1) у Сокобањи,  Немањина 7, постојећа на кат. парц. бр. 5786 КО Сокобања,  уписана у лист непокретности 5618 КО Сокобања 

Б. ПОКРЕТНА ИМОВИНА:

Залихе водоводног материјала,

Путнички аутомобил “ Ascona 1,6 L“ , марке „Opel“,

година производње: 1987, број шасије: WOL000089Ј6042538, број мотора: E16NZ0030684 регистарских ознака ЗА 461-65, неиспитан,нерегистрован

2.862.747,00

1.272.332,00

преузмите оглас у целости
Стечај

АД за грађевинарство, трговину и угоститељство СОЛИД СОКОБАЊА -У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сокобања

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива