Неуспела продаја стечајног дужника "Тамиш хладњача", Панчево као правног лица

04. феб. 2015.

У организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, одржана је продаја стечајног дужника ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА" у стечају, Панчевo, као правног лица, методом јавног надметања.


РЕЗУЛТАТ:


Ред. Бр.
 
Предузеће

Напомена
Почетна цена (дин)
Продајна цена
(дин)
Купац
1
ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА" у стечају, Панчевo, улица Новосељански пут бб
Правно лице
200.000.000,00
/
неуспела

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА ТАМИШ-ХЛАДЊАЧА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива