Неуспела продаја стечајних дужника „Свила" д.о.о. у стечају, Лозница,„Стандард" д.о.о. у стечају, Лозница и "ФАБРИКА ШЕЋЕРА" са п.о. - у стечају, Пожаревац

28. јан. 2015.

САОПШТЕЊЕ

 

 

Дана 28.01.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржане су продаје имовине следећих стечајних дужника:


1. ХК “Вискоза” а.д. - Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу свиле  „Свила“ д.о.о. у стечају, Лозница - продаја непокретне имовине методом jавног прикупљања понуда

2. ХК “Вискоза” а.д. - Друштво са ограниченом одговорношћу за друштвени стандард „Стандард“ д.о.о. у стечају, Лозница - продаја непокретне имовине методом jавног прикупљања понуда

3. “ФАБРИКА ШЕЋЕРА” са п.о. - у стечају, Пожаревац - продаја непокретне и покретне имовине методом jавног прикупљања понудаНапомена: С обзиром да није било заинтересованих купаца, односно да нико није уплатио депозит нити положио банкарску гаранцију, стечајни управник је прогласио неуспелим наведене продаје.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива