Неуспела продаја стечајног дужника ГРАДИТЕЉ АД у стечају из Ивањице

26. јан. 2015.

САОПШТЕЊЕ


Дана26.12.2014. године, у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС, у Београду, Теразије бр. 23, са почетком у 12:15 часова, одржана је продаја имовине стечајног дужника Грађевинско предузеће „ГРАДИТЕЉ“ АД у стечају из Ивањице, Сађавац 181, методомнепосредне погодбе узприкупљања понуда,по огласу о продаји објављеном дана 12.12.2014. године.

 

За продајне целине 1, 4 и 7 достављене су понуде ниже од 50% од процењене вредности имовине, па се стечајни управник обратио Одбору поверилаца ради доношења коначне одлуке о прихватању ових понуда.


Одбор поверилаца је дописомод 19.01.2015. године обавестио стечајног управника да је одлучио да исте не прихвати.


Комисија за спровођење продаје проглашава да је продаја имовине стечајног дужника Грађевинско предузећe „ГРАДИТЕЉ“ АД у стечају из Ивањице, за имовинске целине 1, 4 и 7 по огласу о продаји од12.12.2014. године НЕУСПЕШНА.

ГРАДИТЕЉ АД  ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋАГРАДИТЕЉ АД ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ивањица

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива