МЛАДОСТ , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

26. јан. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Ваљеву, Ст бр. 563/11 од  29.11.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног (Службени гласник Републике Србије број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


Друштвено предузеће за производњу конфекције „МЛАДОСТ“ Мионица

Топлички пут бр. 8 - у стечју

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним надметањем

 

 

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника која се продаје као јединствена продајна целина, а чине је објекти, земљиште и опрема и то:

 

·        објекат производне хале у Мионици - означен као објекат бр. 1, остале зграде - производна хала, површине под објектом од 1532м2, објекат преузет из земљишних књига, изграђен на кат. парцели бр. 267/7 КО Мионица Варош, уписан у листу непокретности бр. 452 КО Мионица варош као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1,

·        објекат портирнице површине 15м2, изграђена на кат. парцели бр. 267/7 КО Мионица Варош, ванкњижно власништво стечајног дужника,

·        објекти инфраструктуре:

·                   објекти нискоградње површине 640м2, изграђени на кат. парцели бр. 267/7 КО Мионица Варош, ванкњижно власништво стечајног дужника,

·                   ограда изграђена око кат. парцели бр. 267/7 КО Мионица Варош у кругу производне хале у Мионици,

·        објекат производне хале у Рајковићу - означен као објекат бр. 1, зграда за коју није позната намена, објекат преузет из земљишних књига, у основи површине под објектом од 300м2, изграђен на кат. парцели бр. 569/4 КО Рајковић, уписан у листу непокретности бр. 320 КО Рајковић као својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.

·        кат. парцела бр. 569/4 КО Рајковић, укупне површини од 0.24.00ха од чега је 0.03.00ха земљиште под зградом-објектом а површина од 0.21.00ха земљиште уз зграду-објекат, по врсти је грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, уписано у лист непокретности бр. 320 КО Рајковић као својина стечајног дужника са обимом удела од 1/1,

·        канцеларијска опрема и делови опреме за шивење који се налазе у објекту производне хале у Мионици, по пописној листи од 10.5.2011. године.


Почетна цена износи: 9.105.950,00 динара

Депозит износи: 3.642.380,00 динара.

преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНФЕКЦИЈЕ МЛАДОСТ, МИОНИЦА (ВАРОШИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Мионица

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива