Неуспела продаја стечајног дужника АД «ЕЛНОС КОМЕРЦ» у стечају, Бор

22. јан. 2015.

САОПШТЕЊЕ

 

Дана 22.01.2015. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја непокретне имовине стечајног  дужника, методом Јавног надметања:

 

 

АД  «ЕЛНОС КОМЕРЦ» у стечају, Бор, ул. Данила Киша 2          

           

 


Ред.

бр.

 

Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Почетна цена  (дин)

Продајна  цена

(дин)

      Понуђач

1.         

 

 -ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - пет просторија за које није утврђена делатност - подрум и приземље, укупне површине 95 m2, број посебног дела 21, у саставу стамбено - пословне зграде у Бору, ул. Данила Киша бр. 2-4   и

-ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - две просторије за које није утврђена делатност - подрум и приземље, укупне површине 75 m2, број посебног дела 22, у саставу стамбено - пословне зграде у Бору, ул. Данила Киша бр. 2-4.

Имовина као целина              

4.795.410,00

Неуспешна продаја

  


 

Стечај

АД за трговину на велико и мало увоз-извоз ЕЛНОС КОМЕРЦ - у стечају

Локација:

Бор

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива