ВИНА , у стечају оглашава четврту продају имовине јавним прикупљањем понуда

23. јан. 2015.

На основу решења о стечајног судије Привредног суда у Зајечару Ст. бр. 66/10 од 10.06.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/09) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


Друштвено предузеће машинска радионица „ВИНА“ у стечају, Вина

ОГЛАШАВА

четврту продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје представља имовинска целина која обухвата посебне делове у оквиру стамбених зграда за колективно становање и то:

 

1.       једнособан стан, површине 44 м2, уписан у В листу-2 део као број посебног дела 2, у високом приземљу стамбене зграде за колективно становање бр. 1, на улазу 1 - 6, изграђене на кат. пар. 1388 Ко Вина, уписане у листу непокретности 803 КО Вина, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи. На поменутом стану стечајни дужник је уписан као носилац права својине.


Напомена: На кат. пар. 1388 КО Вина, укупне површине 0.08.52 ха, у листу непокретности бр. 803 КО Вина стечајни дужник се води као корисник;


2.       једнособан стан површине 34 м2 , уписан у В листу-2 део као број посебног дела 1 у високом приземљу стамбене зграде за колективно становање бр. 3, на улазу 3 - 12, изграђене на кат. пар. 1389 Ко Вина, уписане у листу непокретности 939 КО Вина, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи. На поменутом стану стечајни дужник је уписан као носилац права својине;


3.       једнособан стан површине 34 м2 , уписан у В листу-2 део као број посебног дела 2 у високом приземљу стамбене зграде за колективно становање бр. 3, на улазу 3 - 12, изграђене на кат. пар. 1389 Ко Вина, уписане у листу непокретности 939 КО Вина, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи. На поменутом стану стечајни дужник је уписан као носилац права својине;


4.       једнособан стан површине 34 м2 , уписан у В листу-2 део као број посебног дела 2 у високом приземљу стамбене зграде за колективно становање бр. 4, на улазу 4 - 9, изграђене на кат. пар. 1389 Ко Вина, уписане у листу непокретности 939 КО Вина, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи. На поменутом стану стечајни дужник је уписан као носилац права својине;


5.       једнособан стан површине 34 м2 , уписан у В листу-2 део као број посебног дела 1 у високом приземљу стамбене зграде за колективно становање бр. 5, на улазу 5 - 8, изграђене на кат. пар. 1389 Ко Вина, уписане у листу непокретности 939 КО Вина, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи. На поменутом стану стечајни дужник је уписан као носилац права својине;


6.       једнособан стан површине 34 м2 , уписан у В листу-2 део као број посебног дела 2 у високом приземљу стамбене зграде за колективно становање бр. 5, на улазу 5 - 8, изграђене на кат. пар. 1389 Ко Вина, уписане у листу непокретности 939 КО Вина, са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи. На поменутом стану стечајни дужник је уписан као носилац права својине.


Напомена: На кат. пар. 1389 КО Вина, укупне површине 0.83.44 ха, у листу непокретности бр. 939 КО Вина стечајни дужник се води као корисник у делу 7244/8344


7.       гаража површине 20 м2, уписан у В листу-2 део као број посебног дела 4 у сутерену стамбене зграде за колективно становање бр. 1, на улазу 1-33, изграђене на кат. пар. 1392 Ко Вина, уписане у листу непокретности 803 КО Вина са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи. На поменутој гаражи стечајни дужник је уписан као носилац права својине;


преузмите оглас у целости
Стечај

ДП МАШИНСКА РАДИОНИЦА, ВИНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вина

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива