Неуспела продаја стечајног дужника "Сувобор", Брезна

31. дец. 2014.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја стечајног дужника Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривреду и трговину "СУВОБОР" у стечају Брезна, Горњи Милановац као правног лица, методом јавног надметања, по огласу о продаји објављеном дана 28.11.2014. године.


Резиме продаје:


Целина
Опис имовине
Процењена
вредност
имовине
(динара)
Остварена продајна цена
(динара)
Купац
1
стечајни дужник као правно лице
19.090.861,00
/
НЕУСПЕШНА


Како закључно са 30.12.2014. године није уплаћен ниједан депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји, продаја је проглашена неуспешном.


Стечај

ДОО за пољопривреду и трговину СУВОБОР БРЕЗНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Брезна

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива