ИКОМ а.д., у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине методом јавног нaдметања

05. јан. 2015.

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Суботици Ст. бр. 41/2012 од 27.08.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


"ИКОМ" а.д. у стечају из Суботице,

ул. Јована Микића бр.56


ОГЛАШАВА

 

 продају непокретне и покретне имовине

методом јавног нaдметања

 

Предмет продаје је покретна и непокретна имовинa стечајног дужника коју чини:

Непокретна имовина стечајног дужника:

-           Пословна зграда за коју није утврђена делатност - производни погон са магацином

        одељење штампе и продавницом у улици Јована Цвијића, постојећа на к.п. бр. 903/4, бр.  

        зграде 1, уписана у листу непокретности број 13902 КО Нови град, површине 2.326 м².

-           Пословна зграда за коју није утврђена делатност - управна зграда, у улици Јованa

        Цвијића, постојећа на к.п. бр. 903/7, број зграде 1, П+1, уписана у листу непокретности број

        13902 КО Нови град, површине 175 м² у ЛН је уписано приземље, први спрат површине 175м²

        представља ванкњижно власништво стечајног дужника, укупна површина објекта је 350м².

-           Пословна зграда за коју није утврђена делатност - производна хала 2, у улици Јована

        Цвијића, постојећа на к.п. бр. 903/7, број зграде 2, уписана у листу непокретности број 13902

        КО Нови град, површине 327 м².

-           Помоћни објекат у улици Јована Цвијића, постојећа на к.п.бр. 903/1, површине 50 м²,

        ванкњижно власништво стечајног дужника.


Покретна имовина стечајног дужника:

-           Машине за штампање марке: Karl Deschwanden, тип BDM 3100, 2 комада.

-           Машина за премотавање марке Kuko, тип UR1F, година прозводње 1996 и клипсерица

        марке Techno Pack.

-           Машина за одмашћивање и машина за лепљење кеса

-           Боје за штампу по спецификацији у продајној документацији.Почетна цена је:   36.381.255,30 дин.                                         Депозит износи: 16.169.446,80 дин.

преузмите оглас у целости
Стечај

ИКОМ АД Индустријско конфекционирање омотача СУБОТИЦА - УСТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња осталих предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива