Продата имовина стечајног дужника "Hemija-Impex" Београд

29. дец. 2014.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја непокретне и покретне имовине стечајног  дужника „HEMIJA-IMPEX“ Друштвено предузеће за извоз, увоз, заступање и производњу, у стечају, Београд, методом јавног прикупљања понуда, где је продата следећа имовина:


Имовина
Напомена
(целина из огласа)
Процењена вредност (дин)
Понуђена цена
(дин)
      Купац
Пословни простор од више одељења, у приземљу зграде која се налази у ул. Добрињска бр. 3, у Београду, површине 171 м2, на к.п. бр. 541/1 КО Савски Венац , уписан у листу непокретности бр. 447 КО Савски венац као друштвена својина стечајног дужника са обимом удела 1/1; и покретне имовине која обухвата опрему и основна средства стечајног дужника по пописним листама датим у прилогу продајне документације.
Пословни простор у приземљу у ул. Добрињска бр. 3
21.289.500,00
15.751.000,00

 
HABITAT LINE DOO, Београд


Стечај

ХЕМИЈА-ИМПЕКС друштвено предузеће за извоз, увоз, заступање и производњу, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива