Неуспешна продаја дела имовине ГП "Градитељ" у стечају, Ивањица

26. дец. 2014.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја имовине стечајног дужника Грађевинско предузеће „ГРАДИТЕЉ“ АД у стечају из Ивањице, методом непосредне погодбе уз прикупљања понуда, по огласу о продаји објављеном 12.12.2014. године.


Резиме продаје:


Целина
Опис имовине
Процењена
вредност
имовине
(динара)
Остварена продајна цена
(динара)
Купац
1
Објекти, земљиште и део опреме на лок. КП 437 КО Шуме
231.325.686,00
/
понуда мања од 50% процењене вредности
2
ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО марке „СДЦ“, тип СДЦТЛ45Б3
1.280.000,00
/
неуспешна
3
ПУМПА ЗА БЕТОН ЦС-46М "ЦАРРЕЛАТА"
4.500.000,00
/
неуспешна
4
Машина за сечење плазмом АПW Wатхерјет 3015, тип Теен кинг wатер - ЈЕТ   ТКW - Л 3015, модел ТКW 420-Л3015
7.000.000,00
/
понуда мања од 50% процењене вредности
5
Опрема, алат, инвентар и материјал који се налазе на градилишту ватрогасног дома у Зајечару
6.700.000,00
/
неуспешна
6
Контејнер од бетонске конструкције смештен у пословном простору стечајног дужника у Београду
811.735,00
/
неуспешна
7
Специјално радно возило - ровокопач-утоваривач марке „ФОРЕДИЛ“, тип 40.13 ЦЛX ДБС
4.000.000,00
/
понуда мања од 50% процењене вредности

За продајне целине 1, 4 и 7 достављене су понуде мање од 50 одсто процењене вредности имовине, па ће се стечајни управник обратити Одбору поверилаца ради доношења коначне одлуке о прихватању ових понуда.


Како, закључно са 26.12.2014. године, за продајне целине бр. 2, 3, 5 и 6, није пристигла ниједна понуда у назначеном року и у писаној форми, продаја за ове целине проглашена је неуспешном.


ГРАДИТЕЉ АД  ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋАГРАДИТЕЉ АД ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ивањица

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива