Неуспела продаја имовине АД "Тргопродукт" у стечају, Панчево

26. дец. 2014.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја имовине предузећа "ТРГОПРОДУКТ" АД - у стечају, Панчево, методом прикупљања писаних понуда.


РЕЗУЛТАТ:


Напомена
(целина из огласа)
Имовина
Процењена вредност
 (дин)
Понуђена цена
(дин)
Понуђач
Целина 1
1.Пословни простор у Панчеву, у улици Војводе Радомира Путника 8,  нето површине 3631 м2
2. Покретна имовина по спецификацији
356.689.572,73
/
неуспела
Целина 2
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - Локал „Котеж“ у Панчеву, ул. Браће Јовановића 104, површине у природи 62,20 м2 (површина уписана у листу непокретности 62 м2)
10.602.000,00
/
неуспела
Целина 3
1. Непокретна имовина, у Панчеву, у улици Новосељaнски пут бб,
22 објекта укупне бруто површине 9510м2 
Укупнa површина комплекса 2ха 63а23м2
2. Покретна имовина по спецификацијама
356.258.973,60
/
неуспела
Целина 4
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (Сутерен-подрумске просторије) у Панчеву, ул. Змај Јовина 1, укупне површине 170,11 м2
6.900.000,00
/
неуспела
Целина 5
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (Тржни центар)
у Баранди, ул. Трг Маршала Тита 5/А, површине у природи 437 м2 (површина уписана у листу непокретности 372 м2)
17.250.000,00
/
неуспела

Стечај

ТРГОПРОДУКТ АД, ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива