Продат део имовине ДППТК "Јединство" у стечају из Александровца

24. дец. 2014.

Дана 04.12.2014. године, у организацији Центар за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника ДППТК “ЈЕДИНСТВО“ - у стечају, Александровац, методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.

На непосредној погодби продата је следећа имовина, као целина бр. 4:

Предузеће
Целина
из огласа

Напомена

Процењена вредност (дин)
Продајна цена
(дин)
    Купац
ДППТК “ЈЕДИНСТВО“ - у стечају Александровац
4
Секундарне сировине (гвожђе у оријентационој количини од 20.000 кг)
Напомена: Огласом је било предвиђено да ће се коначна купопродајна цена утврдити након вагања, које се врши након потписивања купопродајног уговора
400.000,00
(20 дин/кг)
417.480,00
(21 дин/кг)
Феропромет 98
ДОО
Велика Плана

Записником од 20.12.2014. године, накнадним вагањем, утврђена је права количина продатих секундарних сировина која износи 19.880,00 кг х 21,00 дин = 417.480,00 динара.

С обзиром да није уплаћен ниједан депозит нити положена банкарска гаранција за целине под ред.бр. 1, 2 и 3 из огласа о продаји покретне имовине, Комисија је ове продаје прогласила неуспелим.

Стечај

Друштвено предузеће пољопривредно-трговински комбинат ЈЕДИНСТВО

Локација:

Александровац

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива