ФАБРИКА ШЕЋЕРА , у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

26. дец. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу од 09.05.2011. године број предмета 4.Ст.572/2010 од 14.10.2010. године,  а у складу са члановима 131.,132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009), Националним стандардом бр.5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РСбр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

 

Предузеће у друштвеној својини

 „ФАБРИКА ШЕЋЕРА“ са п.о.  у стечају из Пожаревца,

ул. Ђуре Ђаковића б.б.

 

О Г Л А Ш А В А

продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје је покретна и непокретна имовина стечајног дужника сврстана у следеће имовинске целине:


Целина 1

Опис

Процењена вредност (дин)

Депозит (дин)

 

Покретна и непокретна имовина стечајног дужника

181.710.654,49

36.342.130,90


          1.      Грађевински објекти:

Бр. објекта из ситуационог плана

Назив објекта

Површина објекта

(м2)

Укњижено у РГЗ СКН Пожаревац

Евидентирано у процени вредности

2

Управна зграда

772

1.065,75

3

Ресторан

614

630

5

Пумпарница за пијаћу и пп воду

666

623

6

Базен-резерва воде (у склопу пумпарнице за пијаћу и пп воду)

39

Портирница

24

25

40

Камионска вага

9

243

41

Репна лабораторија

242

239

42

Истовар шећерне репе

197

4.200

43

Хидро станица

12

12

44

Базен за биолошко пречишћавање воде

694

692

45

Декантер

4562

1.145,50

1

Портирница-амбуланта

236

258

38

Барака

315

315

34

Железничка вага (објекат 10м2, лежиште ваге 20 м2)

10

30

52

Мост до таложних поља (део унутар круга фабрике)

-

301,20

-

Железнички колосек са скретницама

-

-

-

Објекти нискоградње и инфраструктуре на локацији (ОНИ)

-

-


Укњижена површина објеката у РГЗ СКН Пожаревац износи: 8.353 м2. Евидентирана површина објеката у процени вредности износи: 9.779 м2.

Укупна процењена вредност грађевинских објеката износи: 121.606.781,53 динара


преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће у друштвеној својини фабрика шећера ПОЖАРЕВАЦ са по -У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Производња шећера

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива