Продата непокретна имовина ДД "Фарма свиња", Петровац

11. дец. 2014.
Дана 10.12.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника ДД „ФАРМА СВИЊА“ мешовите својине са п.о. у стечају, Петровац, методом jавног надметања где  је продата следећа  НЕПОКРЕТНА имовина:

 

 Имовина
Почетна цена
 (дин)
Продајна цена
(дин)

      Купац

Комплекс објеката - фарма свиња у Петровцу, носилац права на објектима Деоничарско друштво „ФАРМА СВИЊА“ дд у стечају, Петровац, и то:

    А)    

 • Зграда  1 - Објекат пољопривреде-Управна зграда П = 213,00 м2
 • Зграда  2 - Објекат пољопривреде - Стара управна зграда П = 363,00 м2
 • Зграда  3 - Објекат пољопривреде - Пумпна станица П= 45,00 м2
 • Зграда  4 - Објекат пољопривреде - Котларница П= 8,00 м2
 • Зграда  5 - Објекат пољопривреде - Приручна јама П=21,00 м2
 • Зграда  6 - Објекат пољопривреде - Трафо станица,мерна група П=9,00 м2
 • Зграда 7 - Објекат пољопривреде - Тов П=1751,00 м2
 • Зграда 8 - Објекат пољопривреде - Тов П=1751,00 м2
 • Зграда 9 - Објекат пољопривреде - Тов П=1751,00 м2
 • Зграда 10 - Објекат пољопривреде - Тов П=1751,00 м2
 • Зграда 11 - Објекат пољопривреде - Предтов П=1182,00 м2
 • Зграда 12 - Објекат пољопривреде - Предтов П=1196,00 м2
 • Зграда 13 - Објекат пољопривреде - Предтов П=1325,00 м2
 • Зграда 14 - Објекат пољопривреде - Предтов П=1196,00 м2
 • Зграда 15 - Објекат пољопривреде - Прасилиште са кавезима П=1983,00 м2
 • Зграда 16 - Објекат пољопривреде - Чекалиште П= 1599,00 м2
 • Зграда 17 - Објекат пољопривреде - Прасилиште са кавезима П=1977,00 м2
 • Зграда 18 - Објекат пољопривреде - Чекалиште П= 1599,00 м2
 • Зграда 19 - Објекат пољопривреде - Објекат за припуст  П=1622,00 м2
 • Зграда 20 - Објекат пољопривреде - Назимарник П=770,00 м2
 • Зграда 21 - Објекат пољопривреде - Приручна јама П=96,00 м2
 • Зграда 22 - Објекат пољопривреде - Кућица за вагара П=18,00 м2
 • Зграда 23 - Објекат пољопривреде - Настрешница са усипним кошем и платформом П=165,00 м2
 • Зграда 24 - Објекат пољопривреде - Сушара П=89,00 м2
 • Зграда 25 - Објекат пољопривреде - Машинска кућица са елеваторском јамом П= 105,00 м2
 • Зграда 26 - Објекат пољопривреде - Силос П= 133,00 м2
 • Зграда 27 - Објекат пољопривреде - Силос П= 133,00 м2
 • Зграда 28 - Објекат пољопривреде - Силос П= 133,00 м2
 • Зграда 29 - Објекат пољопривреде - Силос П= 133,00 м2
 • Зграда 30 - Објекат пољопривреде - Силос П= 133,00 м2
 • Зграда 31 - Објекат пољопривреде - Силос П= 133,00 м2
 • Зграда 32 - Објекат пољопривреде - Резервоар за точећим местом П=38,00 м2

Б)  Земљиште:

 •  КП бр. 5635/1, укупне површине 11ha 56a 98m², грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, од тога је земљиште под објектима 2ха 32а 47м2, док преостали део чини земљиште уз објекте 9ха 24а 51м2 
 • КП бр. 5635/3 - њива 2. класе, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, површине 17а 63m2
 • КП бр. 5635/4 - њива 2. класе, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја површине 27а 95m228.452.871,00
динара28.452.871,00
динaра


 
„UNION MZ“
ДОО,
ПОЖАРЕВАЦ


Стечај

Деоничарско друштво ФАРМА СВИЊА мешовите својине са п.о. ПЕТРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Петровац

Делатност:

Узгој свиња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива