Неуспела продаја имовине АД "Слобода" у стечају из Панчева

03. дец. 2014.

Дана 02.12.2014. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај, на 3 спрату, одржана је продаја имовине стечајног дужника АД ''СЛОБОДА'' у стечају из Панчева, Трг Краља Петра I бр. 4, методом јавног прикупљања писаних понуда.


РЕЗИМЕ:


ЦЕЛИНА

ПРЕДМЕТ

ПРОЦЕНА

ЦЕНА

КУПАЦ


Целина 1Хотелски комплекс:

- Хотел „ТАМИШ“ у Панчеву, са припадајућом инфраструктуром (пратећим садржајима) и опремом, изграђен на парцели 3954/1 К.О.Панчево, површине 16.604м2, и то:

-Зграда бр.1 - Зграда угоститељства - ХОТЕЛ ТАМИШ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ( По+Пр+7) укупне површине у основи 3.362м2;

-Зграда бр.3 - Трафо станица укупне површине у основи 54м2,

све уписано у листу непокретности 2537 К.О. Панчево

са припадајућом покретном имовином (опрема)

644.436.321,00

НЕУСПЕЛА

НЕУСПЕЛА

Стечај

Угоститељско туристичко предузеће АД СЛОБОДА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива