Продата покретна имовина предузећа ФАДИП А.Д. , у стечају

02. дец. 2014.

Дана 02.12.2014. године, одржана је продаја  покретне имовине стечајног дужника «ФАДИП» А.Д. У СТЕЧАЈУ, БЕЧЕЈ, према огласу о продаји методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда

 

 

Ред.

бр.

Предузеће

 

Имовина

Процењена вредност (дин)

Продајна цена

(дин)

   Купац

  1.  

 

 

«ФАДИП» А.Д.

у стечају

 


Покретна имовина из огласа о продаји

16.062.266,50

2.000.000,00

DOO „MAK COMMERCE“, Ниш, Куршумлијска 5, мат.бр. 07682620

 

Како је у огласу наведено да је одлуком Одбора поверилаца од 24.10.2014. године одређена минимално прихватљива цена у износу од  2.000.000,00 динара,  Комисија је констатовала да је понуда од 2.000.000,00 динара на нивоу минимално прихватљиве цене, те је прогласила купца.

ФАДИП АД БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ФАДИП АД ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИНА БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива