ОЛГА АД , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда

29. нов. 2014.

На основу закључка Трговинског суда у Пожаревцу, број предмета Ст.1/06 (нови број 11/10), од 11.08.2006.године као и одлуке одбора поверилаца од 13.11.2014. године, а у складу са члановима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку („Службени гласник  Републике Србије“ бр. 84/2004) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине („Службени гласник Републике Србије“ бр. 43/2005), стечајни управник стечајног дужника

    

                       ПРЕДУЗЕЋЕ „ОЛГА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

                            СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ  

                                                    Ул. 10. октобра 15

 

 

ОГЛАШАВА

 продају имовине стечајног дужника

 методом непосредне погодбе уз

прикупљање писаних понуда

 

Предмет продаје

(назив имовинске целине)

Процењена вредност

(динара)

Новчани износ

(динара)

А) Зграда бр. 1, Пословна зграда за коју није утврђена делатност која се налази на кп.3743, коју чине посебни делови уписани у В листу-2 део ЛН 6287 КО Смедеревска Паланка 1, и то:

- број посебног дела 4, у приземљу, пословни простор, површине 20м2

- број посебног дела 6, у приземљу, продавница, површине 70м2

- број посебног дела 7, у приземљу, канцеларија, површине 27м2

- број посебног дела 8, у приземљу, лифт, површине 5м2

- број посебног дела 9, у приземљу, продавница, површине 59м2

- број посебног дела 10, у приземљу, радионица, површине 11м2

- број посебног дела 11, у приземљу, остава портирнице, површине 3м2

- број посебног дела 12, у приземљу, портирница, површине 9м2

- број посебног дела 14, на првом спрату, анекс хале 2, површине 160м2

- број посебног дела 16, на првом спрату, лифт, површине 5м2

- број посебног дела 17, на првом спрату, канцеларија бр.5, површине 12м2

- број посебног дела 18, на првом спрату, степениште бр.6, површине 5м2

Врста права - својина, облик својине мешовита, обим удела 1/1


Б) Објекат се продаје са покретним стварима које се налазе на локацији објекта (бижутерија разна) 1182 комада

 

18.270.000,00

1.000.000,00

 

Процењена вредност није минимално прихватљива вредност, нити је на ма који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

преузмите оглас у целости
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ОЛГА МИЛОШЕВИЋ АД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива