ПК Спасоје Стејић А.Д. у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине

28. нов. 2014.

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Зрењанину Ст. бр. 34/2010 од 20.07.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


ПК "СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ" а.д. Нови Кнежевац у стечају,

 ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 6


О Г Л А Ш А В А


ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ  И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

 МЕТОДОМ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА


 Предмет продаје је једна целина покретне и непокретне имовина стечајног дужника коју чини:


преузмите цео оглас
Стечај

Пољопривредни комбинат СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ АД НОВИ КНЕЖЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Кнежевац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива