Продата имовина АД "Ковграп Ставител" у стечају, Ковачица

17. нов. 2014.

Дана 17.11.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију РС, одржана је продаја имовине, методом јавног надметања, стечајног дужника:


Стечајни дужник

Напомена

(целина из огласа)

Почетна цена (дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

АД „Ковграп Ставител“ у стечају Ковачица

Имовина као целина

1.157.622,20

4.370.000,00

„АГРОДОМУС“ д.о.о. Ковачица


Комисија је неуспелим прогласила следећа јавна надметања:


  1. непокретне имовине стечајног дужника ГП „РАД„ ДП Београд у стечају, Целине 1, 2, 3 и 4;
  2. покретне и непокретне имовине стечајног дужника "ИКОМ" а.д. у стечају Суботица;
  3. непокретне и покретне имовине подељене у 8 целина "ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ" а.д у стечају из Зајечара;
  4. покретне и непокретне имовине као целине стечајног дужника ГП ''РАД ИНТЕРНАЦИОНАЛ'' д.о.о. Београд у стечају;
  5. продају непокретне и покретне имовине Земљорадничке задруге „Луново село“ у стечају Велика Дренова, Трстеник;
  6. продају дела непокретне имовине стечајног дужника Друштвено предузеће за трговину ''ТАЛАМБАС'', Бабушница - у стечају;

јер није уплаћен ниједан депозит нити је положена банкарска гаранција у року предвиђеном Огласом.

Стечај

Акционарско друштво за грађевинске радове КОВГРАП СТАВИТЕЛ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ковачица

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива