Неуспела продаја имовине "Констанциа плус" ад у стечају, Апатин

10. нов. 2014.

Дана 06.10.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја дела непокретне имовине стечајног  дужника «Констанциа плус» ад у стечају, Апатин, методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.Како је на име купопродајне цене понуђач истакао понуду која представља 18,619% процењене вредности имовине, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца, који се у својој одлуци од 07.11.2014. године није сагласио са прихватање предметне понуде, те је Комисија за продају имовине стечајног дужника продају прогласила НЕУСПЕЛОМ.

Стечај

КОНСТАНЦИА ПЛУС AKЦИОНО DРУЂТВО ЗA PРОИЗВОДЊУ, PРОМЕТ И УСЛУГЕ АПАТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива