Одржана продаја имовине "СТАНКОМ СТАНДАРД" А.Д. у стечају из Аранђеловца

10. нов. 2014.

Дана 28.10.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја имовине стечајног  дужника, методом Јавног прикупљања понуда:

«СТАНКОМ СТАНДАРД» А.Д. у стечају из Аранђеловца

За део имовине предметног стечајног дужника пристиглa је понуда чији је износ испод 50% од процењене вредности имовине стечајног дужника, о чијем прихватању се изјаснио Одбор поверилаца на седници одржаној дана 05.11.2014.године:

 

Ред.

бр.

 

Имовина

 

Напомена

(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Купопродајна цена

(дин)

      Купац

1.      

„Станком Стандард“ А.Д. у стечају из Аранђеловца - Имовинска целина I - Управна зграда, из огласа

Имовинска целина I - Управна зграда

55.474.640,00

8.100.000,00

Привредно друштво за пројектовање, производњу, уградњу и промет ватросталних и грађевинских материјала  "НОВОТЕРМ ПЛУС" д.о.о. Ул. Доктора Будимировића бр. 40, Аранђеловац,

Матични број: 17442333, законски заступник, Гордана Крстовић Ранчић,  ЈМБГ: 0607969726817

Стечај

Предузеће за изградњу грађевинских објеката СТАНКОМ СТАНДАРД АД АРЕАНЂЕЛОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива