Одржана продаја имовине "Јелова гора" у стечају, Ужице

03. нов. 2014.

Дана 31.10.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја непокретне и покретне имовине стечајног  дужника „ЈЕЛОВА ГОРА“ ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ПРЕРАДА НЕМЕТАЛА у стечају, Ужице, методом Јавног прикупљања понуда.

За део имовине предметног стечајног дужника пристигла је понуда чији је износ испод 50% од процењене вредности имовине стечајног дужника, о чијем прихватању ће се изјаснити Одбор поверилаца у наредном периоду:


Имовина

Напомена

(целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Понуђена цена

(дин)

      Понуђач

Целина бр.1

(Пословни простор-осам просторија трговине, број посебног дела 7, други спрат, уписане површине  201м2 , у Ужицу, ул. Николе Пашића бр. 38б)

Целина бр.1              

14.546.782,00

5.000.000,00

  

Стевановић Душан


Закључно са 24.10.2014. године није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна понуда за учешће на Јавном прикупљању понуда за куповину имовине стечајног дужника Целине бр.: 2,3,4,5 и 6 из Огласа о продаји, те се продаја за ове Целине проглашава неуспешном.

АД ЈЕЛОВА ГОРА/ МИНЕРАЛИ ГОРСКИ УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

АД за производњу и промет ЈЕЛОВА ГОРА/ МИНЕРАЛИ ГОРСКИ УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ужице

Делатност:

Резање и обрада дрвета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива