Одржана продаја имовине ДГП "Златибор" у стечају, Ужице

03. нов. 2014.

Дана 31.10.2014. године, у организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја непокретне и покретне имовине стечајног  дужника ДГП „ЗЛАТИБОР“ АД у стечају, Ужице, методом Јавног прикупљања понуда.

За део имовине предметног стечајног дужника пристигла је понуда чији је износ испод 50% од процењене вредности имовине стечајног дужника, о чијем прихватању ће се изјаснити Одбор поверилаца у наредном периоду:


Имовина

Напомена (целина из огласа)

Процењена вредност (дин)

Понуђена цена (дин)

      Понуђач

Целина бр.1

(гаража површине  17,96м2  -у сутерену стамбено пословног објекта у Ужицу, ул. Димитрија Туцовића  бр. 40)

Целина бр.1              

675.296,00

200.000,00

  

Стевановић Душан


Закључно са 24.10.2014. године није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна понуда за учешће на Јавном прикупљању понуда за куповину имовине стечајног дужника Целине бр. 2-Опреме за обраду камена из Огласа о продаји, те се продаја за ову Целину проглашава неуспешном.

Стечај

Друштвено Грађевинско предузеће ЗЛАТИБОР УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ужице

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива